Produksjonsmedarbeidere i fiskeindustrien / Production workers in the fish industry

Produksjonsmedarbeidere i fiskeindustrien / Production workers in the fish industry

WorkAd Team
Ref. no.: 5e60533af5, published: 28.10.2020
Torgallmenningen 2, Bergenhus, 5014 Bergen, Norwegia
Expires
27.11.2020
Health Care
Permanent job
Kontaktpersoner/Contact persons:

Petra Kolasa (norsk/norwegian, engelsk/english, polsk/polish, slovakisk/slovakian) petra@eterni.no

Olga Dalecka (engelsk/english, litauisk/lithuanian, rusisk/russian) olga@eterni.no

Arbeidsoppgaver

 • Slakting av laks (bløgging og sløying)
 • Pakking av laks
 • Filetering av laks

 • Salmon slaughter (bleeding and gutting)
 • Packing
 • Filleting

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men ikke et krav
 • Norsk eller engelsk er viktig for god og trygg kommunikasjon på arbeidsplassen
 • NB! Alle medarbeidere må skaffe godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet (se mer info nedenfor)

 • Experience from similar work is an advantage, but not a requirement
 • Norwegian or English is important for good and safe communication in the workplace
 • NB! All employees must obtain an approved background check from the Aviation Authority/Luftfartstilsynet (see more info below)

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er punktlig, har høy arbeidsmoral og som er i god fysisk form.

We are looking for someone who is punctual, have a high work ethic and who are in good physical shape.

Vi tilbyr

 • Lønn ihht. tariff
 • Forsikringsordninger

 • Salary according to. tariff
 • Insurance plan

Politiattest kreves for å kunne søke om bakgrunnssjekk fra Lufttilsynet! Søker må fremskaffe uttømmende politiattest fra de land en har vært folkeregistrert i sammenhengende mer enn seks måneder i løpet av de siste fem år. Personer som ikke har 5 års sammenhengende botid i Norge eller et annet EØS-land vil normalt ikke kunne få godkjent bakgrunnssjekk på grunn av manglende attest fra Norge/ EØS og vil ikke være aktuell for stillingen.


Police certificate is required to apply for background check from the Norwegian Aviation Authority! Applicants must obtain police certificates from the countries in wich they have been registred as a citizen for consecutive six months over the past five years. People who do not have 5 years of continuous residence in Norway or another EEA country will normally not be able to obtain a background check due to lack of certificate from Norway / EEA and will unfortunately not be relevant for the position.
Kod to ogloszenia na finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=195721475

About company

WorkAd Team
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo, Norge

Ask about this offer

Kajetan Grobelny
Kajetan Grobelny