Tiltakskonsulent KVP

Tiltakskonsulent KVP

WorkAd Team
Ref. no.: 5a324746e0, published: 27.09.2020
Thorvald Meyers gate 7, 0555 Oslo, Norwegia
Expires
27.10.2020
Office and Public Administration
Permanent job

Org. nr: - Stillingsident: 4287941012 Presentasjon av stillingen:

Nav Sagene er et ambisiøst og utviklingsorientert Nav-kontor med ca 140 medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester for å sikre våre brukere sin mulighet for arbeid, meningsfullt aktivitet og inntektssikring,

Vil du bidra med målrette oppfølging av deltagere i kvalifiseringsprogrammet ( KVP) ved Nav Sagene? Vi trenger en medarbeider i KVP som har erfaring med markedsarbeid , som er vant til å samarbeide tett med arbeidsgivere og jobbmatch.

Nav Sagene er ett kontor i stadig endring og du må trives med dette .

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver

• Iverksetting og oppfølging av deltagere i KVP, herunder arbeidsevnevurderinger
• Saksbehandling og driftsoppgaver som er knyttet til Fasit
• Driftsoppgaver knyttet til samarbeid med UKE (Utviklings- og kompetanseenheten) og LPM (lønns- og personalmelding)
• Jobbmatch mellom deltagere i KVP og arbeidsgivere
• Kontinuerlig iverksetting av arbeidsrelaterte aktiviteter for deltagere
• Arbeidsformidling av deltagere
• Formidling til relevante statlige arbeidsrettede tiltak
• Formidling til lønnstilskudd
• Delta i rulleringer i teamets oppfølgingsoppgaver knyttet til Gosys/Modia
• Delta på gruppeundervisning til studenter OsloMET

Kvalifikasjoner

Krav til erfaring:

• Erfaring fra markedsarbeid i NAV og dokumenterte resultater på formidling til arbeid
• Bred erfaring fra kundekontakt/markedsarbeid
• Erfaring fra arbeid med KVP
• Erfaring fra NAV statlig og kommunale styringslinje
• Erfaring fra driftsoppgaver knyttet lønn på KVP og samhandling med UKE (Utvikling- og kompetanseenheten) og LPM (lønns- og personalmelding)
• Erfaring fra fag systemene Fasit, Arena, Gosys, Modia
• Høy gjennomføringevner
• Du må kunne håndtere store rode med brukere
• God muntlig og skriftlig fremstillingevne både på norsk og engelsk. I tillegg er det en stor fordel med polsk kunnskaper.
• Gode datakunnskaper og god digital kompetanse, herunder å kunne bruke Excel

Utdanningskrav:
Minimum bachelor (godkjent av Nokut) innenfor markedsføring, prosjektledelse eller annen relevant universitets- eller høyskoleutdanning.

Utdanningsnivå:
Universitet, Høyskole (godkjent av Nokut). Minimum bachelor

Personlige egenskaper

• Strukturert, nøyaktig og pålitelig
• Service og resultatorientert
• Lett å samarbeide med
• Omstillingsdyktig, kan stille opp ad hoc ved fravær i teamet
• Kan jobbe selvstendig
• For å kunne skape godt teamarbeid legges det vekt på sammensetting i KVP teamet
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

• En arbeidsplass med spennende og utfordrende oppgaver.
• Lønnsplassering i lønnstrinn 33 til 42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
• Gode tjenestepensjons -- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
• Trening under arbeidstid
• Dyktige kollegaer med bred erfaring i KVP teamet

Kontaktinformasjon

Pascale Hendriks - Hoeke, 40551435, pascale.hendricks@nav.no

Link: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/26467490-9c50-4c98-9e5d-505ab6f64bf3

About company

WorkAd Team
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo, Norge

Ask about this offer

Kajetan Grobelny
Kajetan Grobelny