NAV er i mål med de aller fleste dagpengesøknadene

NAV er i mål med de aller fleste dagpengesøknadene

Ved utgangen av august er NAV i all hovedsak i rute med utbetaling av dagpenger. Siden 9. mars har NAV saksbehandlet 437 000 søknader om dagpenger. Ved utgangen av august nærmer saksbehandlingstiden seg 4 uker for nye saker, slik NAV tidligere har anslått.  – NAV har nå behandlet de aller fleste dagpengesøknadene vi mottok til […]

Read more