Kraftig vekst i stillingsannonser gir større konkurranse om kandidatene

Kraftig vekst i stillingsannonser gir større konkurranse om kandidatene

Antall publiserte stillinger i første kvartal 2021, hadde vi en vekst på 18 %. Trenden gjennom kvartalet var positiv, og mars hadde en vekst på hele 66 % målt mot mars 2020. — Noe av årsaken til den kraftige veksten er at stillingsvolumet falt kraftig da Norge stengte ned i mars 2020, sier Christopher Ringvold, […]

Read more