Tilbake
Halvparten av de koronaledige er nå ute av ledighetskøen

Halvparten av de koronaledige er nå ute av ledighetskøen

Mange som har vært ledige under koronakrisen er nå tilbake i jobb. Samtidig har NAV til nå utbetalt 10 milliarder kroner i dagpenger under koronakrisen og 1,4 milliarder kroner i lønnskompensasjon. 

Siden koronakrisen startet, har 431 100 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Siden den gang har 215 500 personer forlatt NAVs ledighetsstatistikk.

– Under koronakrisen gikk Norge på to uker fra å ha svært lav ledighet til den høyeste ledigheten siden krigen. Tre måneder senere er om lag halvparten av de som er blitt ledige under koronakrisen ute av ledighetskøen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Da de meste omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge 12. mars, var 106 200 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Medregnet disse har totalt 537 200 personer var registrert som arbeidssøkere siden koronakrisen startet og fram til nå. Dette innebærer at de har vært helt eller delvis arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak.

10 milliarder utbetalt i dagpenger

NAV jobber på spreng for å utbetale ytelser til de som har blitt arbeidsløse eller permitterte, og har behandlet over 200 000 søknader om dagpenger under koronakrisen. 
I denne perioden har NAV totalt utbetalt 10 milliarder kroner i dagpenger, hvorav 3,7 milliarder kroner er utbetalt gjennom forskuddsordningen for dagpenger.

1,4 milliarder i lønnskompensasjon 

Tirsdag denne uken ble også den automatiserte ordningen med utbetaling av lønnskompensasjon til permitterte klar. Torsdag klokken 12 – under to døgn senere – er det fattet vedtak om å utbetale til sammen 1,4 milliarder kroner til 63 600 arbeidstakere og 10 900 arbeidsgivere gjennom denne ordningen.

•    Se flere tall på nav.no/koronastatistikk
 

Kajetan Grobelny
Kajetan Grobelny
I am passionate about the labor market and market mechanisms. I run a blog and I am a co-owner of the website www.workad.eu

Related Articles