Tilbake
NAV er i mål med de aller fleste dagpengesøknadene

NAV er i mål med de aller fleste dagpengesøknadene

Ved utgangen av august er NAV i all hovedsak i rute med utbetaling av dagpenger.

Siden 9. mars har NAV saksbehandlet 437 000 søknader om dagpenger. Ved utgangen av august nærmer saksbehandlingstiden seg 4 uker for nye saker, slik NAV tidligere har anslått. 

– NAV har nå behandlet de aller fleste dagpengesøknadene vi mottok til og med juli. Vi har i all hovedsak nådd målet vi satte oss. Fremdeles er det noen som venter på pengene de har krav på, og søknader fortsetter å komme inn. Jeg vil derfor minne om at fortsatt er mulig å søke om forskudd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

I prognosene NAV har laget for saksbehandling, var det flere usikkerhetsmomenter, blant annet hvor mange av sakene som var komplekse.  

Antallet saker som gjenstår for at NAV skal være i rute ved utgangen av august, gjelder om lag 4.000 personer. Dette er komplekse utlandssaker, der for eksempel personen jobber i Norge og bor i utlandet. Av disse er det mange NAV venter på dokumentasjon fra.

I tillegg vil NAV i løpet av september behandle søknadene fra 30.000 personer som ikke lenger er registrert som arbeidsledige eller permitterte, og som kun har til gode et mindre beløp hos NAV. De det gjelder ble varslet om dette i juli. 

Personer som søkte før august og som er usikre på status i egen sak, kan undersøke dette på Ditt NAV. Finner du ikke noe der, kan du sende oss en beskjed ved å benytte tjenesten «Skriv til oss» og be om status. I saker der vi mangler dokumentasjon, blir søkerne kontaktet om dette. 

Kilde: Nav

Kajetan Grobelny
Kajetan Grobelny
I am passionate about the labor market and market mechanisms. I run a blog and I am a co-owner of the website www.workad.eu

Related Articles