Tilbake
Ni av ti polske verftsarbeidere i Norge permittert eller arbeidsledig

Ni av ti polske verftsarbeidere i Norge permittert eller arbeidsledig

Halvparten av polske arbeidsinnvandrere i Norge har mistet jobben eller blitt permittert og reist hjem, viser ny undersøkelse. Verftsindustrien er hardest rammet.

Av de drøyt 100.000 innvandrerne fra Polen i Norge, er en stor del arbeidsinnvandrere. 4600 av disse er organisert i Fellesforbundet, fordelt på bransjene bygg, verft og industri.

Fagforeningen har nå gjort en undersøkelse som viser at halvparten av de spurte ikke er i Norge, men befinner seg i Polen.

– Disse trengs for å gjøre en god jobb i Norge, sier lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

1300 har svart på undersøkelsen som ble sendt ut tidlig i april, og gjaldt medlemmenes situasjon og fremtidsutsikter.

Klarer ikke å erstatte håndverkerne

På spørsmålet «hvor befinner du deg akkurat nå?», svarer totalt 51 prosent at de er i Norge, mens 49 prosent er i Polen. Går man inn på de enkelte bransjene, er det store variasjoner.

Av verftsarbeiderne er hele 88 prosent i Polen. Ni av ti polakker i denne bransjen er enten permittert eller arbeidsledig.

Ved Mundal båtbyggeri på Radøy utenfor Bergen reiste åtte av de polske arbeiderne tilbake til Polen da koronakrisen traff. De fleste har barn og familie der, men de sliter nå med å komme seg tilbake til Norge.

Nå har bedriften lyst ut like mange stillinger, men sliter med å fylle dem.

– Vi har fått en 16-20 søknader fra folk med ulik bakgrunn. Men det er bare et par av dem som er aktuelle å ansette. De fleste har ikke den håndverkskompetansen som trengs, sider daglig leder Atle Landro.

Polske Jacek Kamieniecki bor fast i Norge og er fremdeles i jobb ved båtbyggeriet. Flere av hans kolleger sliter med å komme seg tilbake fra Polen, selv om de gjerne vil jobbe.

– Både her og i Polen må man sitte 14 dager i karantene. Det er tøft, sier Kamieniecki.

Mer i artikkelen fra NRK: https://www.nrk.no/osloogviken/polske-arbeidere-har-reist-hjem-pa-grunn-av-koronaen-1.14982984

Kajetan Grobelny
Kajetan Grobelny
I am passionate about the labor market and market mechanisms. I run a blog and I am a co-owner of the website www.workad.eu

Related Articles