Tilbake
Posten legger ned 25 postkontor i Norge

Posten legger ned 25 postkontor i Norge

Posten fortsetter omlegging av postkontor til post i butikk.

Innen utgangen av 2022 vil 25 postkontor bli erstattet med flere post i butikk.

Det opplyser Posten via ei pressemelding tirsdag.

Bortfallet av bankavtalen med DNB og tiltakende fall i brevvolumene er hovedårsaken. Post i butikk har blitt populært etter at Posten startet omleggingen i 2001. Tilbudet gir bedre tilgjengelighet og utvidede åpningstider.

Markedet for posttjenester er i endring. Posten har de 20 siste årene lyktes godt med å omstille virksomheten i takt med digitalisering av samfunnet og endrede kundebehov, skriver de i pressemeldinga.

– Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

Bruker tid på omstilling

Omleggingen av 25 postkontor vil berøre 170 medarbeidere (132 årsverk) og skal gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

– Vi har gode erfaringer i omstillingsarbeidet med å bruke tid og sikre gode prosesser mot medarbeidere og tillitsvalgte. Postens omstillingsavtale og virkemiddelpakke ligger til grunn i prosessen, sier Pettersen.

Følgende postkontor planlegges avviklet innen utgangen av 2022. Det kan skje endringer i planene blant annet som følge av mulighetene for å få gode og lønnsomme lokale løsninger som erstatning for postkontorene.

Disse postkontorene erstattes med Post i Butikk:
Arendal postkontor, i november 2020
Sandvika postkontor, i desember 2020
Bergen Sentrum postkontor, postkontor, i mars 2021
Trondheim Sentrum postkontor, postkontor, i april 2021
Hamar postkontor, i mai 2021
Gjøvik postkontor, mai 2021
Alta postkontor, i mai 2021
Lysaker postkontor, i juni 2021
Skien Sentrum postkontor, i juni 2021
Ski postkontor, i september 2021
Kristiansand postkontor, i september 2021
Alnabru bedriftsssenter, i september 2021
Molde postkontor, i september 2021
Etterstad postkontor, i oktober 2021
Bodø postkontor, i oktober 2021
Stjørdal postkontor, i februar 2022
Høyden postkontor, i februar 2022
Strømsø postkontor, i mars 2022
Elisenberg postkontor, i april 2022
Sandnes postkontor, i mai 2022
Harstad postkontor, i mai 2022
Asker postkontor, september 2022
Stavanger Sentrum postkontor, i september 2022
Rodeløkka postkontor, i september 2022
Tromsø postkontor i oktober 2022

Kajetan Grobelny
Kajetan Grobelny
I am passionate about the labor market and market mechanisms. I run a blog and I am a co-owner of the website www.workad.eu

Related Articles