WorkAD (Business Link Norway) er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger inneholdt i ditt selskaps jobbannonser. Oppbevaring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med personvernforordningen og gjeldende lovgivning. Se også kontaktopplysningene våre nedenfor.

Kontaktopplysninger for dataansvarlig

Business Link Norway
Karenslyst allé 4, 0278 Oslo
Postboks 358, 0213 Oslo
Epost: ​post@workad.eu

Kontaktopplysninger for personvern

Har du spørsmål til vårt håndtering av personopplysninger i ditt selskaps jobbannonser, kan du kontakte vår personvernrådgiver Kajetan Grobelny på kajetan@workad.eu eller tlf.
94 87 54 16

Personopplysninger i jobbannonser

De fleste jobbannonser inneholder vanlige personopplysninger i form av kontaktopplysninger, ofte til den HR-ansvarlige eller lederen i den avdelingen som det søkes en medarbeider til. Personopplysningene omfatter oftest fullt navn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Disse kontaktopplysningene er lagret hos oss fordi du eller ditt selskap har satt inn en jobbannonse hos oss, eller fordi vi har hentet jobbannonsen din med vår ansatt.

Dine rettigheter

Du og ditt selskap har ifølge personvernforordningen en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss via de ovenstående kontaktopplysningene.

Rettighetene omfatter følgende:

Anmodning om å få personopplysninger fjernet

Vi ser gjennom og oppbevarer senere en kopi av kontaktopplysningene i ditt selskaps jobbannonser fordi vi ønsker å tilby våre jobbsøkende kandidater, men også andre relevante aktører, et oppslagsverk over samtlige jobber som har vært annonsert i Norge. Denne legitime interessen understrekes av at personopplysningene i en jobbannonse eroffentliggjort og foranlediget av det rekrutterende selskapet selv.
Ønsker du å få fjernet personopplysningene i ditt selskaps jobbannonser må du og selskapet ditt kontakte oss og opplyse om hvorfor personopplysningene bør slettes. Dette kan f.eks. være at personopplysningene vedrører en tidligere medarbeider som ikke lenger er ansatt i selskapet – eller at personen utsettes for sjikane på bakgrunn av de angitte kontaktopplysningene.

Personopplysninger fjernes etter en konkret vurdering

Det betyr at vi fjerner personopplysninger etter en konkret vurdering av din eller ditt selskaps henvendelse. Vi foretar dermed en avveining av innsigelsen og vår legitime interesse i å oppbevare personopplysningene.

Disse opplysningene kan for øvrig tidligst fjernes tre måneder etter søknadsfristen. Dette for å gi våre jobbsøkende kandidater mulighet for å finne igjen relevante opplysninger i henhold til de tidligere angitte grunnene.

Klage til Datatilsynet

Du eller ditt selskap har rett til å sende en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på deres hjemmeside.